Tycker

  • Viltskadorna måste begränsas.
  • Sverige behöver en ny jaktlagstiftning
  • Utfodringen måste begränsas
  • De som bor och verkar på landsbygden ska i högre grad kunna påverka rovdjursförvaltningen.

Gör

  • LRF bevakar att medlemmarna kan ta del av viltets värden men hjälper dem också att motverka viltets kostnader genom att påverka lagstiftning och budgeten för myndigheternas arbete i viltförvaltningen. 
  • LRF svarar på remisser och deltar i formella arbetsgrupper, nationella råd och hearingar.
  • LRF har täta kontakter med andra intresseorganisationer och andra företrädare för markägare.
  • Som stöd för de förtroendevaldas arbete i viltförvaltningen har LRF tagit fram policier om rovdjur, vildsvin, älg och övriga hjortdjur.
  • LRF arbetar för att utfodring av vilt regleras med villkor om fodermedel, mängder och metoder.
  • LRF har utarbetat "Fakta på bordet" som ska underlätta dialogen mellan markägare och jägare, med målet att minska viltskadorna.

Läs mer om LRFs arbete kring vilt- och jaktpolitik här.