LRF Riks

Anders Wetterin, viltexpert
Anna Irani, jurist
Amanda Andersson, växtodlingsexpert
Jan Lorentzson, analys

LRFs regioner

LRF Jönköpings län och LRF Sydost: Dan Sandberg
LRF Mälardalen: Eleonore Marcusson
LRF Skåne: Jan Hultgren
LRF Västra Sverige: Jan Landström
LRF ÖSÖ: Anna Åman
LRF Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten: Karin Nolén