Skogsstyrelsen har beräknat att viltskadorna i skog kostar minst 7,2 miljarder årligen. Dessutom är kvaliteten på älgstammen dålig på många håll, oftast orsakad av foderbrist. I södra Sverige delvis på grund av födokonkurrensen med övriga hjortdjur.

Det samlade svenska skogsbruket, inklusive skogsägarföreningarna och LRF, har sedan flera år ett gemensamt mål om att högst 5 % årlig viltskada på tall kan accepteras. Skadenivåerna som mäts i ÄBIN (älgbetesinventering) är i majoriteten av älgförvaltningsområdena långt över 5 %.

Det samlade svenska skogsbruket, inklusive skogsägarföreningarna och LRF - har därför gemensamt formulerat bifogade riktlinjer för årets och kommande års arbete i Älgförvaltningsområdenas älgförvaltningsgrupper.

Riktlinjerna vänder sig lika mycket till LRF:s medlemmar och förtroendevalda i älgskötselområden respektive licensområden.