2019

Januari:

LRF tar fram ”Fakta på bordet”. Det är ett material till stöd för lantbrukare, kopplat till jakt på bland annat vildsvin.

Mars:

LRF svarar på Naturvårdsverkets remiss om nya jakttider, och föreslår ett antal ändringar

April:

Ny tjänst för hjälp med skyddsjakt på vildsvin från Svenska Jägarförbundet. Tjänsten är gratis och genom att gå in på vildsvinshjalp.nu kan lantbrukare komma i kontakt med jägare som kan hjälpa till att skydda åkrarna. Läs mer här

Maj:

Regeringen inför tillåten jakt med mörkersikten. Bakgrunden till regeringens beslut är ett förslag från LRF till regeringen i oktober 2017. Ändringen i jaktförordningen gäller från den 15 maj 2019.

LRFs riksförbundsstämma slår fast: Regeringen måste agera för att vilttrycket ska minska

Juni:

Branschmöte om vildsvin. Landsbygdsminister Jennie Nilsson kallar LRF, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Jordägareförbundet och Lantmännen till branschmöte om vildsvinssituationen. Mötet hölls som en följd av LRFs stämmouttalande om det akuta läget när det gäller viltskador. 

Första högnivåmötet om vildsvinsskador på LRF med Näringsdepartementet, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund. LRF ska samverka med Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet och arbeta fram en handlingsplan med åtgärder för att begränsa vildsvinsstammen. Alla vill bidra till att minska stammen vilket också Land Lantbruk rapporterade om.

LRFs föreslår till regeringen att drönare ska tillåtas under vildsvinsjakten. Frågan ligger hos regeringen

Augusti:

LRF arrangerar en exkursion om vildsvinsskador för riksdagspolitiker. 

September:

Livsmedelsverkets förslag för att stimulera vildsvinsjakt och för att mer svenskt vildsvinskött ska komma ut på marknaden, går ut på remiss. 

Oktober:

LRF arrangerar det andra högnivåmötet om vildsvinsskador.

Naturvårdsverket vill halvera vildsvinsstammen. Sveriges Radio rapporterade

November:

LRF ställer krav på att 2020 års regleringsbrev ska innehålla uppdrag till Naturvårdsverket med mål för vildsvinsförvaltningen.

December

LRFs Riksviltkonferens. Statssekreterare Per Callenberg deltog och förklarade att regeringen har stort fokus på vildsvinsproblemen i Sverige. Viktigast för LRF är att färdigställa LRFs handlingsplan för vildsvin och samtidigt driva frågan om att staten ska utreda möjligheterna till en ny jaktlagstiftning. 

LRF arrangerar det tredje högnivåmötet om vildsvinsskador.

Naturvårdsverket ger förslag till nya jakttider

 

2020

Januari:

Både LRF och Svenska Jägarförbundet är nöjda med Livsmedelsverkets förslag om enklare regler för att sälja vildsvinskött.

Vildsvinsfrågan i regleringsbrevet. Vildsvin har tidigare helt saknats i Naturvårdsverkets regleringsbrev men får nu en lång skrivning helt i linje med LRFs önskningar om en nationell förvaltningsplan för vildsvin.

Februari:

En vildsvinsenkät till LRFs medlemmar visar att 70 procent har vildsvinsskador.

LRFs svarar på Naturvårdsverkets jakttidsremiss

Mars

Regeringen arbetar med förslag om utfodring. Det ska enligt Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) skickas på remiss under våren.