lantbrukare Roger Johansson Botans lantbruk Stumsnäs Dalarna

Vi vill ha en långsiktig jordbrukspolitik

Mycket av lantbruket i Sverige regleras av EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP. Vi vill att den ska vara långsiktig och stödja utvecklingen av företagande på landsbygden. LRF jobbar politiskt från lokalavdelningsnivå till ett engagemang i den internationella bondeorganisationen WFO.