CAP är en förutsättning för svensk mat och öppna landskap – utan den skulle stora delar av svenskt jordbruk försvinna.

Långsiktig jordbrukspolitik

Tack vare jordbrukspolitiken kan vi satsa på ett miljövänligt och hållbart jordbruk. Om enbart marknadskrafterna fick styra tror LRF att EU skulle få ett polariserat jordbruk med plats endast för de stora hypereffektiva giganterna och de små supernischade specialisterna.

LRF vill ha en långsiktig jordbrukspolitik som fortsatt ska vara gemensam för hela EU. För att möta framtidens utmaningar i form av konkurrenskraft, klimat, energiomställning och miljö måste det finnas en gemensam budget som möjliggör investeringar, jobb på landsbygden och svensk konkurrenskraft.

Förutsägbarhet viktigt

En mycket viktig aspekt är att politiken har enkla och förutsägbara regler och en sammanhållen och tydlig struktur. Därför vill vi att jordbrukspolitiken även i framtiden ska innehålla ett landsbygdsprogram med en bred politik som stöder utveckling av företagande på landsbygden.

CAP står inför en större reform och under 2015 kommer omfattande förändringar att träda i kraft. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

LRFs prioriterade frågor om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken:

  1. Marken ska brukas och inte lämnas för fäfot. Tiden då bonden fick pengar för att lägga mark i träda är förbi och bör så vara.
  2. Ungefär hälften av EU-ersättningarna till jordbruket i Sverige, inklusive den nationella medfinansieringen, går idag till miljöersättningar och landsbygdsutvecklingsåtgärder. Denna andel bör öka inom EU samtidigt som gårdsstödet behöver bli mer rättvist.
  3. Låt hållbarhet vara ledordet. Satsa på gemensam forskning och investeringsstöd som exempelvis skapar möjligheter att få fram alternativ till brasilianskt sojaprotein som bidrar till skövling av regnskogar.
  4. Använd möjligheten att agera gemensamt för att åtgärda problem och lösa utmaningar. Situationen i Östersjön är ett exempel där miljöersättningarna och utbildningar av bönder kan samordnas med alla länder runt Östersjön.
  5. Säkerställ att prisfluktuationerna på jordbrukets produkter hålls inom rimliga gränser. Det är viktigt för såväl producent som konsument.
  6. Djurskyddet inom EU bör höjas. En gemensam jordbrukspolitik är en förutsättning för att detta ska lyckas.

Kontakt

Lars-Erik Lundkvist, Expert, konkurrenskraft och regelförenklingar
Telefon: 08-787 53 05
E-post: lars.erik.lundkvist@lrf.se