Tycker

  • EU:s handelspolitik ska säkerställa goda exportvillkor för jordbruks- och livsmedelssektorn och i unionens handelsförhandlingar ta hänsyn till produktionsvillkor och konkurrenskraft för olika produkter.
  • Ökad export av svenska livsmedelsprodukter är viktig för lönsamhet och tillväxt i Sveriges gröna näringsliv.

Gör

  • Skapar allianser med andra bondeorganisationer på EU-nivå och i Sverige, inte minst inom ramen för paraplyorganisationen Copa och Cogeca.
  • Samarbetar med en lång rad aktörer i syfte att öka den svenska exporten och förbättra det  offentliga svenska exportfrämjandet för jordbruksprodukter och livsmedel.
  • Har ständig dialog med relevanta aktörer om handelsavtal och svenska import och exportintressen.