Tycker

  • EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, ska vara långsiktig, rättssäker och förutsägbar och bidra till en aktiv produktion i hela landet.
  • EU:s handelspolitik ska säkerställa goda exportvillkor för jordbruks- och livsmedelssektorn och i unionens handelsförhandlingar ta hänsyn till produktionsvillkor och konkurrenskraft för olika produkter.
  • Ökad export av svenska livsmedelsprodukter är viktig för lönsamhet och tillväxt i Sveriges gröna näringsliv.

Gör

  • Skapar allianser med andra bondeorganisationer på EU-nivå och i Sverige, inte minst inom ramen för paraplyorganisationen Copa och Cogeca, och i EUs ekonomiska och sociala kommitté.
  • Jobbar kontinuerligt med förslag på förbättringar och förenklingar av nuvarande jordbrukspolitik och dess olika ersättningssystem.
  • Deltar aktivt i diskussion om hur framtida jordbrukspolitik ska vara utformad.
  • Samarbetar med en lång rad aktörer i syfte att öka den svenska exporten och förbättra det  offentliga svenska exportfrämjandet för jordbruksprodukter och livsmedel.
  • Har ständig dialog med relevanta aktörer om handelsavtal och svenska import och exportintressen.