Sofia Björnsson, expert jordbrukspolitik

Lars-Erik Lundkvist, expert konkurrenskraft

Christina Furustam, expert handelspolitik och export.

Dan Sandberg, regional kontaktperson LRF Jönköpings län och LRF Sydost.