EU-flaggan

EUs jordbruksstöd, CAP, är en succé för hela unionen

CAP är EUs gemensamma jordbrukspolitik. Sedan jordbruksstödet infördes i EU har hushållens utgifter för maten i medeltal minskat med hälften. I CAP ingår också landsbygdsutveckling, som till exempel Leader.

Nyheter

Om CAP