EU-flaggan

EUs jordbruksstöd, CAP, är en succé för hela unionen

CAP är EUs gemensamma jordbrukspolitik. Med början hösten 2018  omförhandlas den. Sänks jordbruksstödet slås svenska företag ut och hotar livsmedelsstrategin.

Om CAP

Nyheter