1. Din ekonomi. Sedan CAP genomfördes har hushållens utgifter för maten i minskat med hälften. 1960 gick 30 procent av hushållsbudgeten till mat. I dag är samma siffra 15 procent.

Samtidigt har jordbrukets andel av EU-budgeten sjunkit kraftigt, från 71 procent 1984 till 38 procent 2017. Minskat stöd = dyrare mat

2. Din hälsa. I dag avlider drygt en halv miljon människor i världen på grund av antibiotikaresistens. År 2050 beräknas siffran vara 10 miljoner människor, under covid 19-pandemin varnade WHO för att antibiotikaresistensen ökar. Svensk djurhållning använder minst antibiotika i hela EU. Dessutom använder svensk växtodling absolut minst växtskyddsmedel av alla EU-länder. Minskat stöd = fler sjukdomar

3. Ditt jobb. Varje vecka slutar fem mjölkbönder i Sverige, och tusen bönder i EU. Det påverkar många andra arbetstillfällen, som underleverantörer och hantverkare. Minskat stöd = ökad arbetslöshet.

4. Din bygd. De flesta gårdar ligger på landsbygden och det blir förstås då helt naturligt att landsbygden får ta den största smällen med färre jobb, ökad arbetslöshet och därmed också mindre pengar till den kommunala skattekistan vilket i sin tur leder till sämre kommunal service. Minskat stöd = landsbygdsavveckling

5. Miljön. I en intervju med LRF säger professorn Johan Kuylenstierna att Sverige har ett globalt ansvar att producera så mycket mat som möjligt eftersom många länder inte har de naturliga förutsättningarna för matproduktion. En halv miljard i minskad budget leder till att Sverige, som är världsledande i hållbar matproduktion, minskar sin matproduktion. Det inte inte hållbart. Minskat stöd = sämre matproduktion

6. Försörjningstryggheten. Av den mat vi äter i Sverige är endast hälften producerad i Sverige. Det är en av de lägsta siffrorna i EU. När EU drar ner på den gemensamma budgeten kommer andra jordbruksländer öka sina nationella budgetar, Det leder till billigare importerad mat, men ytterligare minskat försörjningstrygghet. Minskat stöd = minskad självförsörjning

7. Minskad biologisk mångfald. En naturbeteshage i Sverige har lika mycket liv som i regnskogen. Och det är lantbruksdjuren som håller landskapen öppna och ger liv åt de små djuren. Minskat stöd = sämre biologisk mångfald 

8. Demokratin. Aldrig förr har så många konsumenter förespråkat svensk, hållbar mat. Då väljer våra politiker att dra ner så mycket i budgeten så att det motsvarar hela den svenska ekologiska produktionen, eller 10 procent av Sveriges bönders lön. Hållbarhetsarbetet, innovationskraften och arbetet med den cirkulära bioekonomin stannar av. Minskat stöd = ett tecken på att politikerna inte lyssnar på medborgarna

SKRIV UNDER FÖR ATT RÄDDA DEN SVENSKA MATEN