I april 2016 kom den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige med en symbol i blått och gult. En märkning som är ett svar för att möta konsumenternas ökade efterfrågan på svenskproducerade livsmedel men också ett sätt att hjälpa till att säkra tillgången på svenska råvaror i framtiden. 

Initiativet till märkningen kommer från Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF som gemensamt bildat bolaget Svenskmärkning AB, som äger och förvaltar märket. Svenskmärkning AB svarar också för kommunikation och marknadsföring av märket.

Det blågula märket gör det enkelt för konsumenten att välja svenska varor i bland annat mejeridisken, köttdisken, frysdisken, på grönsaks- och fruktavdelningen, blomavdelningen, bland drycker och specerier.

Det är råvaran och produktionen som räknas
Huvudprincipen för märkningen är att det är råvaran som räknas. Reglerna är tydliga:

- Alla djur ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige.

- Odling ska ha skett i Sverige.

- All förädling och packning ska ske i Sverige.

- Kött-, ägg- och mjölkråvara ska alltid vara 100 % svenskt, även i sammansatta produkter.

- I sammansatta produkter, det vill säga en produkt med minst en tillsatt ingrediens, ska minst 75% vara svenskt (vatten räknas inte).

Vegetabiliska råvaror och prydnadsväxter
Vegetabiliska råvaror som exempelvis grönsaker, rotfrukter, bär, frukt och prydnadsväxter ska ha odlats i Sverige. Det innebär att de ska ha odlats i Sverige från blomsterlök, frö/utsäde, stickling eller svampmycel.

Vad betyder Kött från Sverige?
Märket Kött från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning av kött och charkuterier som produceras i Sverige. Det ersätter märket Svenskt kött, som togs bort vid årsskiftet 2016/2017. I korv och leverpastej, eller andra sammansatta produkter, ska köttet vara 100% svenskt och den totala andelen svenska råvaror ska vara minst 75%.

Trygg och säker mat Från Sverige
I Sverige utför både producenter och myndigheter kontroller och uppföljningar av livsmedelsproduktionen. Vi har en mycket hög livsmedelssäkerhet i Sverige. Som konsument ska du  kunna känna dig trygg att maten är säker när du handlar till dig och din familj.

Det här är några saker som det är ständigt koll på i Sverige:

- Förekomsten av hormoner – det har aldrig hittats rester av tillsatta hormoner i svenskt kött.

- Att det inte finns antibiotikarester i köttet – och kanske ännu viktigare att det inte förekommer antibiotikaresistenta bakterier i köttet.

- Att det finns frivilliga branschöverenskommelser om att inte använda GMO-foder till djuren. Myndigheter kontrollerar noga att genetiskt modifierade växter inte medför risker för miljö och hälsa. GMO odlas nästan inte alls i EU och de produkterna ska i så fall märkas som GMO-produkter.

- Sverige har både obligatoriska och frivilliga salmonellaprogram i förebyggande syfte. Det genomförs dessutom noggranna åtgärder vid salmonellafall och då förstörs produkterna så att de inte når konsumenterna.

- Sverige använder minst växtskyddsmedel i Europa. Istället arbetar vi långsiktigt och förebyggande för att minimera användandet.

- Myndigheter kontrollerar djurhållningen. Det kan handla om att se till att nötdjuren får gå ute under sommarmånaderna, att grisarna har tillräckligt med utrymme eller att kycklingarna har en färsk ströbädd att gå på.

Mer om den nya ursprungsmärkningen finns på frånsverige.se