Ursprung är ett av de starkaste mervärdskriterierna för livsmedel. I stort sett alla undersökningar säger samma sak – svenska konsumenter vill veta var maten kommer ifrån. Ursprungsmervärden och märkning ingår därför som en viktig del i LRFs livsmedelsstrategi, med målet att stärka de svenska producenterna och öka värdet på svensk råvara.

Ursprungsmärkning på allt mat

LRF vill ha obligatorisk ursprungsmärkning på all mat, inklusive sammansatta livsmedel som halvfabrikat och färdiglagad mat. Märkningen bör införas i både dagligvaruhandel och inom restaurang- och storhushållssektorn. Konsumenten måste kunna göra ett aktivt och informerat val.

Idag finns obligatorisk ursprungsmärkning på nöt- och kalvkött, frukt, grönsaker, honung, ägg och fisk. Från och med 1 april 2015 införs även obligatorisk ursprungsmärkning av gris-, lamm, get- och fågelkött. LRF bedrev ett intensivt påverkansarbete för att reglerna för gris, lamm, get och fågel skulle utformas på samma sätt som för nötkreatur där köttet måste märkas med var djuret är fött, uppfött och slaktat. Tyvärr blev det inte så, utan istället ställs endast krav på att uppfödnings- och slaktland anges.

Ny ursprungsmärkning - Från Sverige

I april 2016 kommer den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige med en symbol i blått och gult. En märkningen som är ett svar för att möta konsumenternas ökade efterfrågan på svenskproducerade livsmedel men också ett sätt att hjälpa till att säkra tillgången på svenska råvaror i framtiden.

Initiativet till märkningen kommer från Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF som gemensamt bildat bolaget Svenskmärkning AB, som äger och förvaltar märket. Svenskmärkning AB svarar också för kommunikation och marknadsföring av märket.

Svensk Fågel och LRFs dotterbolag Svenskt Sigill är exempel på andra urprungsmärkningar och certifieringar.

Kontakt

Eva Rülf, Marknadsutvecklare, livsmedel
Telefon: 08-787 51 16
E-post: eva.rulf@lrf.se