Redan 1986 drev svenska lantbrukare igenom att Sverige som första land i världen skulle införa ett förbud mot antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Allt sedan dess har svenska bönder arbetat tillsammans med veterinärer och myndigheter för att minska behovet av antibiotika i djurhållningen. I övriga EU antogs ett sådant förbud först 2006 men har i många medlemsstater inte lett till samma minskning av förbrukningen.

Ryggraden i svensk djuromsorg är det förebyggande arbete som bönderna gör på gårdarna varje dag. Det gör att djuren håller sig friska och mår bra och att behovet av antibiotika är väldigt litet och vi har mindre problem med antibiotikaresistenta bakterier bland djur än många andra länder.

Sveriges djur är världens friskaste

Svenska djur är därmed bland de friskaste i världen. Sveriges bönder är berättigat stolta över sina friska och välmående djur och jobbar hårt för att hela tiden förbättra djuromsorgen. De har länge arbetat förebyggande med miljö, skötsel, hygien och smittskydd.

Djuren ska kunna bete sig naturligt i en miljö som är väl anpassad för dem, då håller de sig friska.

Jordbruksverkets statistik från de djurskyddskontroller som genomförs på gårdarna runt om i landet visar också att Sveriges bönder lever upp till de högt ställda kraven. Ett kvitto på att vi i Sverige har lyckats är att vi använder minst antibiotika inom hela EU. Och att den svenska modellen är ett föredömme för resten av världen, läs om det här.Ibland drabbas trots allt djur av en sjukdom som kräver antibiotika. En väsentlig skillnad mot andra länder är att sveriges bönder, så långt som möjligt endast behandlar det sjuka djuret, inte hela grupper.

Vi använder dessutom antibiotika på samma sätt som man gör för sjuka människor. Det vill säga smalspectrad sådan som endast riktas mot den aktuella bakterien. 

Svenska veterinärer har inte provision på läkemedel

I många andra länder är provision på läkemedelsförsäljning en viktig inkomstkälla för veterinärer, så är det inte i Sverige. I slutändan blir det stora skillnader jämfört med andra länder i hur stor mängd antibiotika som används och hur man kan minimera risken för resistens.


Välj svenskt kött! Då bidrar du till en djurhållning med friska djur, god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning.