Mycket av maten slängs för att den inte äts upp i tid – vi köper för mycket, glömmer den längst in i kylskåpet och kastar mat som blir över i stället för att äta upp resterna.

Förutom att det inte känns bra att slänga fullt ätbar mat är det dessutom dåligt för både plånboken, miljön och klimatet. Ett hushåll beräknas kunna spara minst 3000-6 000 kr per år på att minska sitt svinn. Matsvinnet står för 8 procent av världens växthusgasutsläpp, att jämföra med jordbrukets 14,5 procent.

För att minska risken för svinn både under transporten, i butiken och hemma i köket är det bra att välja närodlade produkter i odlingssäsong.

Från smoothie till planering - här är 25 tips på hur du kan minska ditt matsvinn