De 1000 tillfrågade konsumenterna som deltog i Ipsos-undersökningen fick ta ställning till påståenden i tre områden: förtroendet för bonden generellt, bondens roll ur miljö- och hållbarhetsperspektiv samt bonden som livsmedelsproducent.

Resultatet visade att konsumenterna hyser högt förtroende för landets jordbrukare inom alla tre områden.

*74 procent tycker att Sveriges bönder har mycket eller ganska stor betydelse för Sveriges ekonomi och välstånd.

*71 procent tycker att Sveriges bönder bidrar till ett mer hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan.

*88 procent av de tillfrågade värderar råvaror och mat från Sveriges bönder mycket eller ganska högt, samt instämmer helt eller delvis i påståendet att de har förtroende för svenska bönder som livsmedelsproducenter.

– Det otroligt glädjande att konsumenterna visar starkt stöd. Det är en bekräftelse på att de har ett stort engagemang för hur maten produceras och ett stort förtroende för det arbete bönderna lägger ner för att producera högkvalitativa produkter, säger Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

"Mer klimatsmart än andra länders"

Bara inom ett område märks en viss försvagning av konsumenternas förtroende för svenska lantbrukare, det är inom området klimat och hållbarhet. Även om 71 procent tycker att svenska bönder bidrar till ett hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan så är det en nedgång med 5 procentenheter jämfört med förra årets undersökning.

– Det är ett tecken på att konsumenternas engagemang för hållbarhet och klimat ökar.  Vi måste svara upp mot det med en hög ambitionsnivå både vad gäller klimatarbetet men också vår kommunikation för att visa att Sveriges jordbruk är mer klimatsmart än andra länders, säger Palle Borgström och fortsätter:

– För varje generation så kommer fler och fler längre och längre ifrån lantbruket och hur produktionen av mat går till. Vi i LRF har ett jobb att göra att informera om hur maten produceras och vilka mervärden det svenska jordbruket skapar: låg användning av antibiotika och ingen användning av hormoner, god djuromsorg och effektiv produktion av växtodling med ny teknik. Det handlar också om att visa djurens betydelse för att hålla hagmarker öppna och upprätthålla en stor biologisk mångfald. Dessutom skapar det gröna näringslivet jobb, bidrar till självförsörjning av livsmedel och de varor som behövs för att producera mat.

"Ett starkt resultat", enligt Ipsos

Agneta Hallström, ansvarig för undersökningen från Ipsos, tycker att resultatet är positivt för Sveriges bönder:

– Vi mäter många sammanhang där vi tittar på konsumenters förhållande till olika saker och det här är ett starkt resultat i kraft att många är positiva och så få negativa. Många är positiva både vad gäller förtroendet för bonden, hur man ser på bonden utifrån ekonomi och välstånd samt klimat och hållbarhet, säger Agneta Hallström.

Ipsos gjorde undersökningen mellan den 20 april och den 3 maj i år. 1000 personer från 16 år och uppåt från hela Sverige intervjuades. Det är femte året i rad som undersökningen görs för att ta reda på konsumenternas attityd till bönder som matproducent, samhällsaktör och miljöarbetare.

För mer information, ladda ner undersökningen till höger om artikeln eller kontakta LRFs pressnummer: 08-787 57 77