Highlandcattle på Långerum, Öland. Foto: Ester Sorri.

Kött och klimat

LRF deltar aktivt i kött- och klimatdebatten för att nyansera den och framförallt sprida budskapet om att svenskt kött faktiskt tillhör det mest klimatsmarta i världen och den miljönytta idisslarna bidrar till, till exempel biologisk mångfald och öppna landskap.