Ett långsiktigt miljöarbete och tuffa miljöregler för växtodlingen gör att svenska livsmedel håller hög klass när det gäller exempelvis bekämpningsmedelsrester. Det svenska jordbruket har låga överskott av kväve i odlingen, något som är viktigt för att minimera övergödningen. Dessutom är svensk mat klimatsmart och bidrar till den biologiska mångfalden. Livsmedelsproduktionen har också stor betydelse för en levande landsbygd tack vare arbetstillfällen och skatteintäkter.

Fatta kloka beslut

Vi kommunicerar dessa mervärden på en rad olika sätt för att få fler konsumenter att köpa svenskt och för att politiker ska förstå värdet av den svenska livsmedelsproduktionen och fatta kloka beslut. Vi lyfter de svenska mervärdena i debattartiklar och annan media samt i möten med politiker.

Flera samarbeten

Dessutom samarbetar LRF med flera olika marknadsaktörer för att tillsammans öka intresset för och efterfrågan på svensk mat. Den ökade efterfrågan på svenskproducerat märks glädjande nog på marknaden. Bland annat minskade importen av kött med 6-7 procent under första halvåret 2014.

Läs mer om LRFs marknadssamarbeten.