Jorden, skogen och de gröna näringarna ses som en självklar del av lösningen för ett mer hållbart samhälle.

Svenskt jord- och skogsbruk fortsätter ligga i framkant vad gäller hållbarhet.

Hela Sveriges kapacitet tas tillvara. Jordbruks- och skogsmark brukas aktivt och bidrar med fler jobb och ökad tillväxt.

Sverige står starkare i både vardag och kris, med en ökad robust inhemsk produktion av mat, skogsråvara och förnybar energi.

Stad och land samspelar och kompletterar varandra, och bildar basen för ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

Fler, framför allt fler unga, söker sig till de gröna näringarna för att jobba eller driva företag.

Svenskt jord- och skogsbruk växer och möter både våra egna behov, och tar växande marknadsandelar internationellt.

Företagsamhet och entreprenörskap värderas och uppmuntras.

Läs mer i LRFs valpraktika.