Hur mycket mat ska vi producera i Sverige?

Vi socialdemokrater vill se en ökad livsmedelsproduktion. Ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk är viktigt ur många aspekter. Ytterst handlar det om vår beredskap. Sveriges lantbrukare och deras verksamhet är avgörande för att vi ska ha mat att äta, de bidrar till jobb i hela Sverige och håller svenska ängar och betesmarker levande. Detta för att öka svensk matproduktionen men även öka livsmedelsexporten.

Den socialdemokratiska regeringen har därför tagit fram en långsiktig livsmedelsstrategi, den ska ge fler jobb i hela landet och stärker Sveriges självförsörjning.

Hur ska bönderna få bättre förutsättningar att producera mat?

Jordbruket är en helt central näring för Sverige och svensk motståndskraft i turbulenta tider. Vi vill se ett starkt svenskt jordbruk, som bidrar till vår försörjningsförmåga.

Den socialdemokratiska regeringen arbetar långsiktigt för att stärka lönsamheten och konkurrenskraften i svenskt jordbruk i linje med den svenska livsmedelsstrategin och genom den gemensamma jordbrukspolitiken. I kommande strategiska plan avsätts drygt 60 miljarder kronor och till det lägger vi mer än 4 miljarder i nationella åtgärder. Den strategiska planen ska ge oss förutsättningar för att nå våra högt ställda mål.

Putins krig i Ukraina har drivit upp priserna på bland annat el och drivmedel. Vi följer utvecklingen och har hittills stöttat svenska lantbrukare genom en utökad återbetalning av dieselskatten samt riktat stöd till utsatta gröna näringar, men kan även göra ytterligare om så krävs.

Ska skogspolitiken bestämmas från EU eller Sverige?

Skogspolitiken ingår inte i EUf-ördraget och är nationell kompetens! Med växande skogar och aktivt skogsbruk som binder in kol, och när vi avverkat den kan vi skapa en mängd nya hållbara produkter som att bygga mer i trä, öka takten i utbyten av plastmaterial och produktionen av bioenergi. Det står vi upp för i Sverige och på EU-nivå arbetar vi för att den svenska skogen ska få fortsätta att brukas hållbart.

Hur kan vi säkerställa att skogsägares engagemang i naturvård inte innebär en risk att förlora sin mark?

I november 2021 lämnade den socialdemokratiska regeringen den så kallade skogspropositionen till riksdagen, där vi tydliggör hur skogs- och naturvårdspolitiken bättre ska tillämpas. Där föreslår vi att man ska stärka äganderätten, förenkla och tydliggöra för markägare och skogsnäring, och göra skyddet av värdefulla skogar mer effektivt.

Och, vad väljer du?

  • Bugg eller styrdans?
  • Fleece eller tweed?
  • John Deere eller Massey Ferguson?
  • Svamp eller blåbär? Båda.
  • Fläsk eller nöt? Ja, gärna.
  • Med mjölk eller svart? Ja, tack!
  • Bordercollie eller älghund?