Hur mycket mat ska vi producera i Sverige?

Betydligt mer! Idag importerar vi vartannat mål mat. Målet bör vara mer svensk mat på tallriken och en stor export så att svensk kvalitetsmat tränger undan sämre alternativ utomlands.

Hur ska bönderna få bättre förutsättningar att producera mat?

Genom ökad lönsamheten och konkurrenskraften. Det gör vi genom regelförenklingar – kostnaden för administration ska minska med 30 procent. Vi vill även se över Miljöbalkens krav. Skatterna på drivmedel ska sänkas och avgifterna för tillsyn ska inte överstiga de faktiska kostnaderna. Det måste vara slut på att ta betalt i förväg för tillsyn som inte sker.

Ska skogspolitiken bestämmas från EU eller Sverige?

Sverige. Svenska skogsägare vet vad de gör och behöver ingen detaljstyrning från klåfingriga byråkrater i Bryssel.

Hur kan vi säkerställa att skogsägares engagemang i naturvård inte innebär en risk att förlora sin mark?

Genom att sätta större värde på att skapa och sköta höga naturvärden än på att inrätta fler skyddade områden. En skogsägare som lyckas kombinera produktion med höga naturvärden ska få fortsätta med det. Vi måste också ändra reglerna som gör att varje individ av en art skyddas – de skapar stora problem idag.

Och, vad väljer du?

  • Bugg eller styrdans?
  • Fleece eller tweed?
  • John Deere eller Massey Ferguson?
  • Svamp eller blåbär
  • Fläsk eller nöt
  • Med mjölk eller svart
  • Bordercollie eller älghund?