Hur mycket mat ska vi producera i Sverige?

Jordbruket ska inte enbart producera mat, utan också foder, material och energi – men också ekosystemtjänster som rent vatten, bördiga jordar, biologisk mångfald, blomstrande landsbygder. Svenskt lantbruk ska producera mat med mervärden. Därför behöver den ekologiska odlingen och produktionen öka kraftigt, men också jordbruk i hela landet. Så att vi runt om i Sveriges regioner är självförsörjande på det som går att producera i varje region. Grönsaker, frukt och bär måste öka enormt mycket.

På nationell nivå 80 procent självförsörjningsgrad. Vi behöver fler livsmedelsförädlande företag för att få mer lokal mat. Miljöpartiet vill inte ha fortsatt storleksrationalisering. Det behövs både små och stora lantbruk.

Hur ska bönderna få bättre förutsättningar att producera mat?

Genom att den svenska livsmedelsstrategin får tydligare fokus på robust och resilient produktion. Lönsamheten på gårdsnivå måste stärkas genom att produktionen blir mindre inriktad på bulkprodukter till världsmarknaden och mer inriktad på livsmedel till svensk livsmedelsindustri, köksbord, restaurang och turismnäringen. Mer cirkulär ekonomi, egen energiproduktion på gårdsnivå och klimatomställning gör lantbruken mindre beroende av importerade dyra insatsmedel. Ökade satsningar på ekologiskt och närproducerat i offentlig upphandling. Satsning på forskning och fältförsök. Ökad export av ekologiska livsmedel i närtid. En kombination av marknadsutveckling och bättre riktade jordbruksstöd och klimatstöd är grundläggande.

Ska skogspolitiken bestämmas från EU eller Sverige?

Skogspolitik är nationellt politiskt ansvar, men EU har ansvar för klimatpolitik och för biologisk mångfald och miljöpolitik – vilket påverkar den svenska skogspolitiken. Det är också viktigt att den mjuka styrning från EUs skogsstrategi får effekt på den svenska skogsdebatten. Det är inte minst viktigt eftersom vi är beroende av en internationell marknad. Skogsvårdslagen måste revideras så att EU-politiken implementeras på ett redigt och tydligt sätt.

Hur kan vi säkerställa att skogsägares engagemang i naturvård inte innebär en risk att förlora sin mark?

Skydd av natur betalas med 125 procent av marknadsvärdet och skydd ingås genom avtal mellan skogsägare och staten/i vissa fall kommuner.

Genom markbytesprogram kan intresserade skogsägare istället för pengar få utbytesmark att bruka. Skogspropositionen som röstats igenom i riksdagen bygger både på att skyddad natur måste skyddas och att markägare ska bemötas bättre och dessutom uppmuntras att ta initiativ till naturvård. Genom en utveckling av nya skyddsformer kommer skogsägare kunna fortsätta äga mark, även om skogen inte ska avverkas, utan skötas för naturens värden.

Och, vad väljer du?

  • Bugg eller styrdans?
  • Fleece eller tweed?
  • John Deere eller Massey Ferguson? Fler eldrivna arbetsmaskiner, tack.
  • Svamp eller blåbär
  • Fläsk eller nöt? Från naturbete och ekologisk produktion.
  • Med mjölk eller svart? Med ekomjölk.
  • Bordercollie eller älghund?