Hur mycket mat ska vi producera i Sverige?

Så mycket som möjligt! Vi brukar prata om att ha en självförsörjning på 75 procent, vilket naturligtvis kan vara svårt att mäta. För oss är dock det viktigaste att få en annan inriktning i all politik så att de i grunden bra målen i Livsmedelsstrategin kan nås.

Hur ska bönderna få bättre förutsättningar att producera mat?

Vi måste ha regler och skatter i Sverige som inte skiljer sig för mycket mot övriga EU för att inte tappa konkurrenskraft. Fri marknad vid försäljning men mycket olika regler i produktionen funkar inte. Vi vill att myndigheter ska ta större hänsyn till Livsmedelsstrategin i sina beslut. En god myndighetsutövning är grunden i tilltron till både politik och myndigheter.

Ska skogspolitiken bestämmas från EU eller Sverige?

I förra EU-valet var vår slogan: ”Make EU lagom again”. Vi är oroade över hur EU lägger fler och fler sektorer under sitt fögderi. Särskilt skogen är mycket olik mellan olika medlemsstater så politiken ska ske så lokalt som möjligt, vilket för övrigt är en av KD:s pelare, subsidiaritetsprincipen

Hur kan vi säkerställa att skogsägares engagemang i naturvård inte innebär en risk att förlora sin mark?

Det säkraste sättet är att rösta fram en regering med så litet inflytande av MP som möjligt. Även V har ibland tveksam inställning till ägande och vanföreställningar om vad som är ”god naturvård”.

Och, vad väljer du?

  • Bugg eller styrdans?
  • Fleece eller tweed?
  • John Deere eller Massey Ferguson? New Holland (vill slippa rödgrön röra).
  • Svamp eller blåbär? 
  • Fläsk eller nöt
  • Med mjölk eller svart
  • Bordercollie eller älghund?