En miljon kronor i ökad omsättning i ett livsmedelsproducerande jordbruksföretag ger 2,51 nya jobb. Motsvarande siffra för hela det svenska näringslivet är 1,42 nya jobb. LRFs mål är att ökad värdet av svensk livsmedelsproduktion med 3 procent om året fram till 2030. Om det målet kan nås skulle det innebära närmare 42 000 nya arbetstillfällen, och 4,2 miljarder i ökade skatteintäkter till kommunerna.

Det här är LRFs viktigaste valfrågor kring jobben:

Upprustat vägnät = Sverige i full kapacitet
Det behövs ytterligare medel i budgeten till vägunderhåll för att ta igen underhållsskulden och förbättra vägnätet i hela Sverige.

Utbyggt bredband = utveckling av företagandet
För att målen i regeringens bredbandsstrategi ska nås krävs budgetsatsningar på cirka 20 miljarder enligt Post- och telestyrelsens beräkningar.

Förenklad miljöprövning = snurr på näringslivet
Ge Naturvårdsverket och Jordbruksverket i uppdrag att ta fram konkret branschspecifik vägledning för miljöprövning av lantbrukets verksamheter.

Läs mer i LRFs valpraktika