I takt med att klimatet förändras och jordarna i södra Europa blir torrare så blir jordbruksmarken hos oss på de nordliga breddgraderna allt viktigare när befolkningen och matkonsumtionen ökar, nationellt och globalt. Sverige kommer behöva försörja fler än bara sina egna invånare med mat. 2017 tog riksdagen ett beslut om en nationell livsmedelsstrategi som slår fast att svensk livsmedelproduktion ska öka. Potentialen finns, om rätt förutsättningar ges.

Det här är LRFs viktigaste valfrågor kring maten:

Konkretiserad och genomförd livsmedelsstrategi = mer mat och höjd beredskap
Sveriges livsmedelsproduktion kan öka betydligt snabbare än idag. Det är fullt möjligt om vi tar tillvara jordbruksmarkens fulla potential och satsar på forskning och innovation.

Mer svenskt i offentlig upphandling = ökad hållbarhet
Upphandlande myndigheter och politiker ska se upphandlingen som ett strategiskt verktyg för hållbarhet och som stärker produktionen av svensk mat och förnybar råvara.

Modern jaktlag = minskat matsvinn och mer förnybart
LRF anser att Sverige behöver en modern jaktlagstiftning som är anpassad till dagens viltpopulationer, viltskador och förutsättningar i jord och skogsbruk.

Läs mer i LRFs valpraktika.

Läs också LRF Mjölks eget valmanifest.