Sverige har världens klimatsmartaste jordbruk. 

Utan jordbruksstöd skulle i stort sett allt jordbruk utanför Skåne, Västergötland och Östergötland försvinna. Övriga landet skulle förbuskas.

EU-ländernas totala kulturbudgetar är större än EUs jordbruksbudget.

Om enbart marknadskrafterna fick styra tror LRF att EU skulle få ett polariserat jordbruk med plats endast för de stora hypereffektiva giganterna och de små supernischade specialisterna.

Sverige behöver mer betande djur för att upprätthålla den biologiska mångfalden, enligt Naturvårdsverket.

15-17 procent av böndernas inkomst består av bidrag. Resten kommer från marknaden. Tack vare jordbrukspolitiken kan vi satsa på ett miljövänligt och hållbart jordbruk.

EU-bidraget bör överstiga 1 % av nationens BNP för att vi ska klara av att hålla den goda djuromsorgen, vår klimatsmarta produktion och leverera hälsosam mat med låg antibiotikaanvändning.

EU-stöd bra för konsumenten. Innan EU-stödet kom la konsumenten 30 procent av sin inkomst på mat. Nu är den siffran 15 procent.

Jordbrukets andel av EU-budgeten har minskat sedan 1980-talet från 71 procent till 38 procent.

Minskat EU-stöd går helt på tvärs med nationella livsmedelsstrategin.

Läs mer på lrf.se/cap