Denna vägledning visar hur turistföretag och markägare kan samverka om turistföretaget inte äger egen mark. Det är även framtaget sex avtal som antingen kan skrivas ut som blanka avtal eller där fritext kan fyllas i förväg.

Materialet är framtaget av LRF, Naturturistföretagen, Visit Dalarna och Jordägarförbundet.

Här är avtalet för Turism på annans mark

Här är foldern för Turism på annans mark