Det gröna näringslivets betydelse, rapport

Tillväxt på landsbygden

Företagandet i det gröna näringslivet är platsbundet och en förutsättning för att det ska kunna utvecklas är att det är attraktivt att driva företag på platsen. Infrastruktur, ett gott företagsklimat och samhällsservice är lika viktigt på lands-bygden som i staden. Att landsbygdens näringsliv stärks och utvecklas är avgörande för hela Sveriges framgång.

Visste du att...

  • De gröna näringarna är mer jobbskapande än andra branscher. En miljon kronor i ökad omsättning innebär 2,5 nya jobb. Motsvarande siffra i övriga näringslivet är 1,4 nya jobb.
  • Antalet företag per sysselsatta är högre på landsbygden än i staden.
  • En ökad tillväxt inom jordbrukssektorn på 2 procent per år fram tills 2030 kommer att ge närmare 50 000 nya jobb i stad och land.
  • Ungefär hälften av alla jordbruksföretag har sidoverksamheter som bidrar till nytta för bygden, exempelvis snöröjning, livsmedelsförädling och produktion av förnybar energi.

Infrastruktur

Lokalt företagsklimat

Samhällsservice