Tvång, låg ersättning och att de berörda känner sig maktlösa är en dålig kombination. Den osäkerhet som en prospektering skapar är en realitet för många företagare eftersom utvecklingsbeslut skjuts upp, försäljning försvåras och fastighetsvärdet kan påverkas negativt.

Ersättning till markägare

Vi tycker att en utredning bör titta på grundläggande frågor som till exempel behovet av en separat minerallag, ersättningen till markägare, bygd och stat och om vem som äger mineralerna. Ersättningen till markägare och företagare som påverkas av prospektering och brytning ska höjas.

Nej till brytning av alunskiffer

LRF anser inte att det ska vara tillåtet att prospektera i och bryta alunskiffer. Förekomsten av skiffer sammanfaller med våra bördigaste jordbruksområden och dessa behövs på lång sikt för att producera mer livsmedel och energi då behovet av livsmedel kommer att öka med cirka 50 procent år 2030 och med 100 procent år 2050. Behovet av biomassa beräknas öka kraftigt. Konsekvenserna för mark och vatten vid brytning och prospektering i alunskiffer är oklara..

Vi arbetar för att få till en utredning som tar ett större grepp om de processer som omgärdar prospektering och brytning av mineral, frågan om vem som äger mineralerna och den så kallade mineralersättningen.

Kontakt

Åsa Hill, Expert, äganderätt, tillsyn och planering
Telefon: 08-787 50 31
E-post: asa.hill@lrf.se