Kommungrupperna har en viktig roll i LRFs organisation eftersom många beslut som berör företagare inom de gröna näringarna fattas på kommunal nivå. Här kan du uppdatera dig på det arbete som genomförs i och med kommungrupperna.

Till sidomenyn

Kommungruppernas arbete

Kommungrupperna, och deras arbete för att bevaka och påverka inom den kommunala näringspolitiken, är av stor betydelse för LRFs styrka som intresse- och företagarorganisation, så att företag inom de gröna näringarna får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Kommungrupperna har ofta upparbetade kontakter och ett gott samarbete med regionstyrelsen samt andra kommungrupper så att resurserna utnyttjas på bästa sätt i frågor som berör mer än den egna kommunen, t.ex. vattenskyddsområden eller infrastrukturprojekt som väg, järnväg och ledningar.

Vill du komma i kontakt med din kommungrupp?
Till sidomenyn Till sidomenyn

Kalmar - Årets kommungrupp

Under regionstämman 2023 tilldelades Kalmar kommungrupp priset för Årets kommungrupp och så här löd motiveringen:

"LRFs kommungrupp i Kalmar arbetar för att bevaka medlemmarnas intressen i kommunen. De finns med som en remissinstans samt har etablerade kontakter med kommunledningen, vilket är en viktig del i kommungruppens påverkansarbete.

Kalmar kommungrupp har under året med ledning av ordförande Helén Strandroth lett kommungruppens arbete framåt i många viktiga näringspolitiska frågor. De har under året haft flera träffar och dialoger med kommunens politiker och tjänstemän. De har bl.a engagerat sig i översiktsplanen och haft flera träffar med miljökontoret, dessutom har de haft dialog Biogas med kommunen.

Några av de konsumentaktiviteter de har deltagit på för att visa upp det svenska lantbruket är Redig Mat, på Ica Maxi, samt matmässa i Skälby.

En av de största frågorna i kommunen under året har varit det nya Natura 2000 området för fåglarna som länsstyrelsen skulle upprätta, där har de lämnat in remissyttranden samt haft flera möten för berörda medlemmar med möjlighet att träffa ansvariga på länsstyrelsen.

Vi önskar Kalmar kommungrupp lycka till med fortsatt engagemang och påverkansarbete."

Läs mer om stämman här
Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakta oss

Eva Söder

Eva Söder

Regional folkrörelseutvecklare. Kommungrupper Jkpg/Sydost, medlems & organisationsfrågor

Till sidomenyn

Tidigare arbete

Under 2023 har det varit många saker på gång för kommungrupperna. Först och främst har de sina egna kommungruppsmöten, men även månadsvisa avstämningsmöten med sin regionstyrelse.

Bonden i skolan månad

Under hösten den 2-27 oktober gör LRF en aktivitet över hela Sverige. En stor utbildningssatsning där vi bjuder in elever, primärt i årskurs 4 – 6, i hela landet till en spännande och lärorik aktivitet vi kallar för Bonden i skolan-veckorna. Under fyra veckor i oktober får eleverna lära sig massor om var maten på tallriken kommer ifrån, vad en bonde gör, vad som finns i skogen och vad det blir av alla träd. Det kommer framförallt att ske via en digital plattform, men med möjlighet för äventyr utanför klassrummet.

Ordförande konferens den 15-16 november för hela Syd

För första gången någonsin bjöd LRF Syds tre regionstyrelser i Jönköpings län, Skåne och Sydost in till en tvådagars gemensam ordförandekonferens i Växjö 15-16 novemer för kommungruppernas ordförande och delar av LRF ungdomens styrelser samt alla medarbetare i Syd. Vilken smällkaramell det blev. Läs mer här!

Vecka 47  - Tema Kommunstatistik – en grundpelare i kommungruppens arbete

Vecka 47 är LRF:s kampanjvecka, där kommungrupper från hela landet kraftsamlar för att uppmärksamma det gröna näringslivet och träffa politiker och allmänhet.

Den kommunfakta, som Statistiska centralbyrån (SCB) tar fram på uppdrag av LRF är mycket bra för landets kommungrupper och den nya statistiken som kommer till sommaren kommer vara ett bärande tema hela hösten och under vecka 47. Som stöd för detta arbete finns också Reformagendan - kommun. Vi kommer att genomföra två digitala tillfällen för samtliga kommungrupper där vi går igenom kommunstatistiken, bland annat tillsammans med Palle Borgström.

Till sidomenyn
Senast uppdaterad: 2024-04-29