Kommungrupperna har en viktig roll i LRFs organisation eftersom många beslut som berör företagare inom de gröna näringarna fattas på kommunal nivå. Här kan du uppdatera dig på det arbete som genomförs i och med kommungrupperna.

Till sidomenyn

Kommungruppernas arbete

Kommungrupperna, och deras arbete för att bevaka och påverka inom den kommunala näringspolitiken, är av stor betydelse för LRFs styrka som intresse- och företagarorganisation, så att företag inom de gröna näringarna får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Kommungrupperna har ofta upparbetade kontakter och ett gott samarbete med regionstyrelsen samt andra kommungrupper så att resurserna utnyttjas på bästa sätt i frågor som berör mer än den egna kommunen, t.ex. vattenskyddsområden eller infrastrukturprojekt som väg, järnväg och ledningar.

Vill du komma i kontakt med din kommungrupp?
Till sidomenyn Till sidomenyn

De fyra hörnen - så här är kommungrupperna organiserade i Skåne

Kommungrupperna i LRF Skåne är organiserade i fyra områden (fyra hörn) som skall matcha den organisation som Region Skåne och Skånes kommuner arbetar efter.

Sydväst:        Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö,                                  Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge

Sydost:          Skurup, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad

Nordväst:      Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga

Nordost:        Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge

Till sidomenyn

Kommungruppsaktiviteter under vecka 47

”Vecka 47” är samlingsnamnet för den tid på året då hela LRF kraftsamlar när det gäller påverkansarbete, allt från riks till kommungrupper. Här nedan finns ett axplock av vad en del av Skånes kommungrupper genomförde.

Örkeljunga var först ut, redan vecka 45 bjöd de in kommunens arbetsutskott och kommundirektören till ett besök på kommunens enda mjölkgård,. Där man visade man på  de gröna näringarnas betydelse i kommunen.

Båstad mötte kommunalrådet, kommunchefen, tekniska chefen och NSVA som var med digitalt. Man samtalade kring kommunens vattentjänstplan, hur dagvatten hanteras och skyfall som påverkar medlemmar och lantbrukare vid avrinning. Man lyfte även vattenskyddsområdet på södra sidan av Bjäre. Dessutom bad man att få remisser och planer i god tid så möjligheten att vara med och påverka finns från början.

Kristianstad bjöd in till politikermöte med en diger agenda med allt från kommunens inköp av lokalproducerat, vattenskyddsområden till vargfrågan.

Hörby bjöd in alla gruppledare och ytterligare en person från alla de åtta partierna som har ledamöter i kommunfullmäktige. Det som diskuterades var  översiktsplanen som var ute på remiss vid tidpunkten, även frågan om Tritons ledningsdragning genom kommunen var på agendan liksom resonemang kring Gasums planerade biogas- anläggning i Hörby kommun. Det blev en livfull diskussion under kvällen

Till sidomenyn

Årets kommungrupp

LRF Skånes regionstämma 2024

Simrishamn blev årets kommungrupp, regionstyrelsens motivering lyder:

"Simrishamns kommungrupp har under det gångna året skapat stor nytta för sina medlemmar. Genom aktiviteter och kontakter med Simrishamns kommun lyfter man fram lantbruket. och dess värde i kommunen som i dag har 100% Svenskt kött i sin omsorgsverksamhet.  Kommungruppen har under året även arbetat med att marknadsföra LRF:s satsning ”Bonden i skolan veckorna” vilket lett till ett deltagande i flera klasser på olika skolor runt om i kommunen, ett sätt att få framtidens konsumenter att välja Svenskt och bredda kunskapen om hur svensk livsmedelsproduktion går till. Sammantaget gör detta Simrishamns kommungrupp till en värdig vinnare av utmärkelsen årets kommungrupp 2024"

LRF Skånes regionstämma 2024
Till sidomenyn

Tidigare arbete

Under 2023 har det varit många saker på gång för kommungrupperna. Först och främst har de sina egna kommungruppsmöten, men även månadsvisa avstämningsmöten med sin regionstyrelse.

Bonden i skolan månad

Under hösten den 2-27 oktober gör LRF en aktivitet över hela Sverige. En stor utbildningssatsning där vi bjuder in elever, primärt i årskurs 4 – 6, i hela landet till en spännande och lärorik aktivitet vi kallar för Bonden i skolan-veckorna. Under fyra veckor i oktober får eleverna lära sig massor om var maten på tallriken kommer ifrån, vad en bonde gör, vad som finns i skogen och vad det blir av alla träd. Det kommer framförallt att ske via en digital plattform, men med möjlighet för äventyr utanför klassrummet.

Ordförandekonferens den 15-16 november för hela Syd

För första gången någonsin bjöd LRF Syds tre regionstyrelser i Jönköpings län, Skåne och Sydost in till en tvådagars gemensam ordförandekonferens i Växjö för kommungruppernas ordförande och delar av LRF ungdomens styrelser samt alla medarbetare i Syd. Vilken smällkaramell det blev. Läs mer här.

Vecka 47  - Tema Kommunstatistik – en grundpelare i kommungruppens arbete

Vecka 47 är LRF:s kampanjvecka, där kommungrupper från hela landet kraftsamlar för att uppmärksamma det gröna näringslivet och träffa politiker och allmänhet.

Den kommunfakta, som Statistiska centralbyrån (SCB) tar fram på uppdrag av LRF är mycket bra för landets kommungrupper och den nya statistiken som kommer till sommaren kommer vara ett bärande tema hela hösten och under vecka 47. Som stöd för detta arbete finns också Reformagendan - kommun. Vi kommer att genomföra två digitala tillfällen för samtliga kommungrupper där vi går igenom kommunstatistiken, bland annat tillsammans med Palle Borgström.

Introduktion för nya förtroendevalda

Tisdagen den 25 april höll LRF Skåne introduktion för nya förtroendevalda. Hans Ramel, LRF Skånes ordförande hälsade välkommen och gratulerade till uppdraget som förtroendevald. Därefter diskuterades allt i från valberedningens betydelse till kommunalt påverkansarbete, LRF ungdomen samarbete med styrelse och personal, verksamhetsplanering i regionen, medlemsdemokrati och etiska riktlinjer med mera. En kväll full av engagemang! Medverkade gjorde även Kristina Yngwe vice regionchef och Claes Kullman ansvarig för medlems- och organisationsfrågor. Vi önskar dem lycka till i sina uppdrag!

Diskussion om offentlig upphandling

Kommungruppen i Ängelholm initierade den 8 juni ett möte med tjänstemän och politiker i kommunen för att diskutera den offentliga måltiden, upphandling och de nya nordiska näringsrekommendationerna. Läs nyheten här!

Skoldag i Klippan

Den 9 september bjöd Klippans kommungrupp & LRF-avdelning in till en skoldag för elever och föräldrar i samarbete med en av grundskolorna i kommunen. Ett hundratal besökare kom och fick lära sig mer om lantbruket i kommunen, de fick träffa djur och titta på lantbruksmaskiner och kunde även gå en tipsrunda. En uppskattad dag av både elever och föräldrar!

Kommungruppskonferens i Höör

Den 26 september möttes delar av regionstyrelsen och LRF Skånes kommungruppsordföranden på LRF kontoret i Höör.

Mötet inleddes med att LRF Skånes vice ordförande Maria Hofvendal-Svensson hälsade alla välkomna, därefter presenterade LRF Syds nya regionchef Maria Lindsäth sig själv och personalen i den operativa enheten LRF Syd.

Ansvariga i regionstyrelsen informerade om den nya fastslagna elnätspolicyn. Man samtalade även om kommunala vattenplaner som berör alla kommuner, omsorgsarbetet i Skåne, Skånes livsmedelsdag, gemensamma påverkansaktiviteter i kommungrupperna och Framtidens folkrörelse och remiss 2. Från den operativa enheten LRF Syd, medverkade Maria Lindsäth, regionchef med personal.  

Vecka 47

”Vecka 47” är samlingsnamnet för den tid på året då hela LRF kraftsamlar när det gäller påverkansarbete, allt från riks till kommungrupper. Här nedan finns ett axplock av vad en del av Skånes kommungrupper genomförde.

Örkeljunga var först ut, redan vecka 45 bjöd de in kommunens arbetsutskott och kommundirektören till ett besök på kommunens enda mjölkgård,. Där man visade man på  de gröna näringarnas betydelse i kommunen.

Båstad mötte kommunalrådet, kommunchefen, tekniska chefen och NSVA som var med digitalt. Man samtalade kring kommunens vattentjänstplan, hur dagvatten hanteras och skyfall som påverkar medlemmar och lantbrukare vid avrinning. Man lyfte även vattenskyddsområdet på södra sidan av Bjäre. Dessutom bad man att få remisser och planer i god tid så möjligheten att vara med och påverka finns från början.

Kristianstad bjöd in till politikermöte med en diger agenda med allt från kommunens inköp av lokalproducerat, vattenskyddsområden till vargfrågan.

Hörby bjöd in alla gruppledare och ytterligare en person från alla de åtta partierna som har ledamöter i kommunfullmäktige. Det som diskuterades var  översiktsplanen som var ute på remiss vid tidpunkten, även frågan om Tritons ledningsdragning genom kommunen var på agendan liksom resonemang kring Gasums planerade biogas- anläggning i Hörby kommun. Det blev en livfull diskussion under kvällen.

Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakta oss

Claes Kullman

Claes Kullman

Regional folkrörelseutvecklare. Kommungrupper & lokalavdelningar Skåne, medlems & organisationsfrågor

Till sidomenyn