Kommungrupperna har en viktig roll i LRFs organisation eftersom många beslut som berör företagare inom de gröna näringarna fattas på kommunal nivå. Här kan du uppdatera dig på det arbete som genomförs i och med kommungrupperna.

Till sidomenyn

Kommungruppernas arbete

Kommungrupperna, och deras arbete för att bevaka och påverka inom den kommunala näringspolitiken, är av stor betydelse för LRFs styrka som intresse- och företagarorganisation, så att företag inom de gröna näringarna får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Kommungrupperna har ofta upparbetade kontakter och ett gott samarbete med LRF Sydost samt andra kommungrupper så att resurserna utnyttjas på bästa sätt i frågor som berör mer än den egna kommunen, t.ex. vattenskyddsområden eller infrastrukturprojekt som väg, järnväg och ledningar.

Vill du komma i kontakt med din kommungrupp?
Till sidomenyn

De fyra hörnen - så här är kommungrupperna organiserade i Skåne

Kommungrupperna i LRF Skåne är organiserade i fyra områden (fyra hörn) som skall matcha den organisation som Region Skåne och Skånes kommuner arbetar efter.

Sydväst:        Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö,                                  Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge

Sydost:          Skurup, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad

Nordväst:      Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga

Nordost:        Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge

Till sidomenyn

På gång under 2023 i kommungrupperna

Under 2023 har det varit många saker på gång för kommungrupperna. Först och främst har de sina egna kommungruppsmöten, men även månadsvisa avstämningsmöten med sin regionstyrelse.

Bonden i skolan månad

Under hösten den 2-27 oktober gör LRF en aktivitet över hela Sverige. En stor utbildningssatsning där vi bjuder in elever, primärt i årskurs 4 – 6, i hela landet till en spännande och lärorik aktivitet vi kallar för Bonden i skolan-veckorna. Under fyra veckor i oktober får eleverna lära sig massor om var maten på tallriken kommer ifrån, vad en bonde gör, vad som finns i skogen och vad det blir av alla träd. Det kommer framförallt att ske via en digital plattform, men med möjlighet för äventyr utanför klassrummet.

Ordförande konferens den 15-16 november för hela Syd

Samtliga kommungruppsordförande inom de tre regionerna LRF Sydost, LRF Jönköpings län och LRF Skåne hälsas varmt välkomna till en gemensam tvådagarskonferens.  Vi bjuder på ett spännande program med särskilt inbjudna föredragshållare, mingel och tillfällen för erfarenhetsutbyte. Skriv in det i kalendern redan nu!

Vecka 47  - Tema Kommunstatistik – en grundpelare i kommungruppens arbete

Vecka 47 är LRF:s kampanjvecka, där kommungrupper från hela landet kraftsamlar för att uppmärksamma det gröna näringslivet och träffa politiker och allmänhet.

Den kommunfakta, som Statistiska centralbyrån (SCB) tar fram på uppdrag av LRF är mycket bra för landets kommungrupper och den nya statistiken som kommer till sommaren kommer vara ett bärande tema hela hösten och under vecka 47. Som stöd för detta arbete finns också Reformagendan - kommun. Vi kommer att genomföra två digitala tillfällen för samtliga kommungrupper där vi går igenom kommunstatistiken, bland annat tillsammans med Palle Borgström.

Till sidomenyn

Ett axplock av vad som hänt under 2023

Introduktion för nya förtroendevalda

Tisdagen den 25 april höll LRF Skåne introduktion för nya förtroendevalda. Hans Ramel, LRF Skånes ordförande hälsade välkommen och gratulerade till uppdraget som förtroendevald. Därefter diskuterades allt i från valberedningens betydelse till kommunalt påverkansarbete, LRF ungdomen samarbete med styrelse och personal, verksamhetsplanering i regionen, medlemsdemokrati och etiska riktlinjer med mera. En kväll full av engagemang! Medverkade gjorde även Kristina Yngwe vice regionchef och Claes Kullman ansvarig för medlems- och organisationsfrågor. Vi önskar dem lycka till i sina uppdrag!

Diskussion om offentlig upphandling

Kommungruppen i Ängelholm initierade den 8 juni ett möte med tjänstemän och politiker i kommunen för att diskutera den offentliga måltiden, upphandling och de nya nordiska näringsrekommendationerna. Läs nyheten här!

Skoldag i Klippan

Den 9 september bjöd Klippans kommungrupp & LRF-avdelning in till en skoldag för elever och föräldrar i samarbete med en av grundskolorna i kommunen. Ett hundratal besökare kom och fick lära sig mer om lantbruket i kommunen, de fick träffa djur och titta på lantbruksmaskiner och kunde även gå en tipsrunda. En uppskattad dag av både elever och föräldrar!

Kommungruppskonferens i Höör

Den 26 september möttes delar av regionstyrelsen och LRF Skånes kommungruppsordföranden på LRF kontoret i Höör.

Mötet inleddes med att LRF Skånes vice ordförande Maria Hofvendal-Svensson hälsade alla välkomna, därefter presenterade LRF Syds nya regionchef Maria Lindsäth sig själv och personalen i den operativa enheten LRF Syd.

Ansvariga i regionstyrelsen informerade om den nya fastslagna elnätspolicyn. Man samtalade även om kommunala vattenplaner som berör alla kommuner, omsorgsarbetet i Skåne, Skånes livsmedelsdag, gemensamma påverkansaktiviteter i kommungrupperna och Framtidens folkrörelse och remiss 2. Från den operativa enheten LRF Syd, medverkade Maria Lindsäth, regionchef med personal.  

Till sidomenyn Till sidomenyn

Årets kommungrupp

Årets lokalavdelning Trelleborg

Trelleborg blev årets kommungrupp, regionstyrelsens motivering lyder.

” Trelleborg kommungrupp har under året som gått skapat stor nytta för medlemmarna. Genom kontinuerliga kontakter med Trelleborgs kommun, bland annat genom sina dialogmöten så har allt i från närodlat till vattenfrågor lyfts. Kommungruppen har även efter pandemin återupptagit sitt skolprojekt, ett sätt att få framtidens konsumenter att välja Svenskt och bredda kunskapen om hur svensk livsmedelsproduktion går till. Sammantaget gör detta Trelleborgs kommungrupp till en värdig vinnare av utmärkelsen årets kommungrupp.”

Årets lokalavdelning Trelleborg
Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakta oss

Claes Kullman

Claes Kullman

Regional folkrörelseutvecklare. Kommungrupper & lokalavdelningar Skåne, medlems & organisationsfrågor

Till sidomenyn