Greppa näringen

Tillsammans med en rådgivare tar du fram konkreta lösningar, anpassade till ditt företag, som är till nytta för både miljön och din ekonomi. Kontakta Länsstyrelsen eller en rådgivare i din närhet för att komma igång.

Beräkna gårdens växtnäringsbalans

På Greppa Näringens Mina Sidor kan du logga in med hjälp av din e-legitimation och se dina växtnäringsbalanser. Du hittar din rådgivningsplan och du kan också se vilka rådgivningar du redan har fått. Självklart kan du också göra nya växtnäringsbalanser, antingen från start eller med en av de gamla som utgångspunkt.

En växtnäringsbalans är skillnaden mellan tillförd och bortförd växtnäring. Den är en bra utgångspunkt för att välja vilka åtgärder som passar ditt företag bäst. Balansen görs i Sverige "vid gårdsgrind". Den mäter flödet till gården med insatsmedel, kvävenedfall och kvävefixering och från gården med produkter.

www.greppa.nu

Det senaste inom miljö och klimat

Greppa Näringens nyheter skickas ut två gånger i veckan - tisdag och fredag. Du håller dig uppdaterad på de senaste lantbruksrelaterade nyheterna inom miljö och klimat.