Spannmålstorkning

Torkningen drar väl så mycket energi som resten av växtodlingen under våta år. Om spannmålens vattenhalt torkas från 25 % till 14 % vatten ska 147 kg vatten per ton bort. 1 kg vatten drar ca 0,15 l olja per liter vatten dvs 22 liter per ton. Skörden 6 ton/ha ger 132 liter olja per ha. Därför är det intressant att både hålla torken i trim och att räkna på att byta till biobränslen som kostar mindre per kWh eller att välja lagringsmetod som inte kräver värme.

 1. Energi till torkning

  Här matar du in de energislag du använder i torken, oftast enbart eldningsolja. Om du vill jämföra kostnader och utsläpp av växthusgaser för olika bränslen, mata in vikten för spannmål, halm, pellets och volymen för flis och notera kostnader och utsläpp vid sidan om.
  För att få samma energimängd som eldningsolja, räkna med 2,1 ton pellets/m3 olja, 2,4 ton halm eller spannmål/m3 olja. 11 m3s (stjälpt mått flis med 30 % fukt) eller 2,4 ton flis motsvarar 1 m3 olja. Mata in volymmåttet.
  0,15 l olja/kg vatten är ett trubbigt mått men ger ändå en fingervisning om hur mycket energi som behövs. Det kostar mer att torka från 15 till 14 procent än från 18 till 17 procent.

  ?

  Här kan du beräkna din förbrukning och hur den påverkar utsläpp av CO2

  • ton/år. (Mängd nedtorkad spannmål)
  • procent, medeltal för årets skörd
  • procent före inlagring/försäljning
  • Mängd vatten att torka bort per ton torkad spannmål eller >

   kg

  • Mängd vatten att torka bort totalt

   kg

  Torkningen förbrukar

  • Mängd

  • Pris

  • Energi

  • Kostnad

  • Utsläpp

  • m3 olja
  • kr/m3
  • kWh

  • kr

  • kg CO2

  • ton spannmål
  • kr/ton
  • kWh

  • kr

  • kg CO2

  • ton halm
  • kr/ton
  • kWh

  • kr

  • kg CO2

  • m3s flis
  • kr/m3s
  • kWh

  • kr

  • kg CO2

  • ton pellets
  • kr/ton
  • kWh

  • kr

  • kg CO2

  • Summa kostnad

   kr

  • Summa energi

   kWh

  • Summa utsläpp

   kg CO2

  • Kostnad för att torka t ton spannmål

   kr/ton

  • Energi för att torka 1 ton spannmål

   kWh/ton

  • Utsläpp per ton

   kg CO2/ton

  • Energi per kg borttorkat vatten

   kWh/kg

  • dito omräknat till olja

   l/kg vatten

  Ovanstående beräkning kan fungera bra för traditionell varmluftstork.
  Silotorkar med omrörning använder också en hel del energi till fläktar. Då värmer man inte luften lika mycket.

  Här kan du beräkna fläktars elförbrukning. Du får själv räkna ut elkostnad; kWh x pris i kr/kWh.

  Kallufttorkar och torkning med tillsatsvärme drar mindre energi för värmen men mer för fläktarna.

  Beräkningen görs så här: Elförbrukning = märkeffekt /0,90 x driftstid (tim). Faktorn 0,90 motsvarar en verkningsgrad på 90 %. Motorer över 7,5 kW märkeffekt bör ha minst 90 % verkningsgrad.

  ?
  • Fläkt 1

  • Fläkt 2

  • kW
  • kW
  • tim
  • tim
  • kWh
  • kWh
  • ton
  • ton
  • kWh/ton
  • kWh/ton

  Tips för varmluftstorkning:

  Förrensa! I ren spannmål blir luftflödet bättre och det blir mindre mängd att torka. Se till så att driftstermostaten är rätt placerad i varmluftskanalen. Kolla och kalibrera vattenhaltsmätaren. Sota och gör ren pannan, så får den en högre verkningsgrad. Minska förlusterna genom att isolera varmluftskanalen. En högre torkluftstemperaturen ökar både kapacitet och effektivitet – det kan särskilt utnyttjas för foderspannmål. Värmen från kylning kan återvinnas till den otorkade spannmålen. Förvärm med solfångare. Undersök möjligheterna att helt eller delvis ersätta olja med biobränsle.