Vad betyder det att spara på dieseln?

Drivmedelskostnaden för en traktor har stigit så mycket att den nu är ungefär hälften av traktorns timkostnad, lika mycket som kostnaderna för värdeminskning, ränta, underhåll, förvaring och försäkring tillsammans.

 1. Drivmedel - kostnad och andel förnybart

  Det blir allt viktigare att spara på dieseln!

  Ett sparsamt körsätt är en av de viktigaste åtgärderna. Det är en god investering att gå en kurs i sparsam körning. På kurserna brukar de flesta konstatera att man kan spara 10 procent eller mer - utan att förlora i tid.

  Annat som påverkar är däck och däckstryck, val av traktor, service, inställning av redskap, planerade transporter, planerad körning, undvika tomgångskörning m.m.

  • kr/l efter återbetalning av koldioxidskatt
  • procent
  • procent
  ?
  • Innehåll fossilt bränsle

   procent

  Beräkning på årsbasis

  Eget värde

  spara procent

  Spara 5%

  • liter/år
  • liter/år

  • spara liter/år

  • liter/år

  • spara liter/år

  • kr/år

  • kr/år

  • spara kr/år

  • kr/år

  • spara kr/år

  • kg CO2e/år

  • kg CO2e/år

  • spara kg CO2e/år

  • kg CO2e/år

  • spara kg CO2e/år