Jordbruket skapar många nya jobb. Om jordbrukets produktionsvolym växer med 2 procent per år fram till 2030 skapas sammanlagt det 45 180 nya jobb.

Fakta

LRF jobbar med en mängd frågor. Här har vi samlat korta fakta kring våra viktigaste frågor