Idag finns flera alternativ till torkning av spannmål med fossil energi. Rapporten tar bland annat upp torkning med biobränslen och alternativa metoder att lagra spannmål.

Rapport: Alternativ till torkning med fossil energi

Uppvärmning

För de företag som ännu inte har bytt till förnybar energi för uppvärmning av gårdens olika behov, finns en genomgång som visar planering och alternativa bränslen.

Handbok i energieffektivisering. Kapitel om uppvärmning

Istället för diesel

Flera gårdar har helt ersatt fossil energi i drivmedel, uppvärmning och torkning. Det går, men idag kostar det lite mer. Om många skulle byta till förnybart på kort tid, skulle inte heller bränslet räcka till. Tester har genomförts med en batteridriven kompaktlastare med traktorhjul. Energibehovet minskade till 25 % av den mängd energi som en dieseldriven maskin behöver.

Rapport: Energiförbrukning för batteridriven kompaktmaskin.

Läs mer: http://energifabriken.se/fossilfria-lantbruk/

Läs mer: Solel för lantbruk

Handbok del 11 uppvärmning Spara Energi | PDF (1797 kb)
Effektivisering ny teknik.pdf Resurseffektivisering | PDF (938 kb)