Spara direkt energi 

Direkt energi blir på sikt dyrare igen. På gården blir det viktigt att få grepp om den egna användningen och vad som kan göras för att spara pengar. Enklast är att göra en energikartläggning.

Energikartläggningen beställs via Greppa näringen eller via en energirådgivare. Energikollen subventioneras via Greppa näringen och Energikartläggningschecken via Energimyndigheten.

För att kunna erbjuda en bra kartläggning av och rådgivning om gårdens energianvändning krävs en gedigen kunskap både om energi och hur lantbruk fungerar. Rådgivarna nedan har genomgått utbildning i energikartläggning och kan ge råd för de flesta gårdars biologiska produktion. De kan arbeta både med Energikollen och med Energimyndighetens check för kartläggning.

De kartläggningar som har gjorts visar på tre steg för att effektivisera.

  1. Undersök vilka vanor som kan ändras. Till exempel belysning, sparsam körning.
  2. När ny utrustning ska köpas in. Undersök hur mycket energi de olika alternativen drar.
  3. När du gör större investeringar – gör en noggrann analys av alternativen över hela livslängden.

Läs mer i faktabladet och andra dokument till höger på sidan:

Fakta energieffektivisering

Energihushållning i jordbruk, Energimyndigheten. Vägledning med information och tips.
Se en film om Dalby Ekologiska som har gjort flera åtgärder för att energieffektivisera sitt jordbruk här (Youtube).

Handbok i energieffektivisering. Ger en gedigen baskunskap och kan läsas kapitelvis.

Energinyckeltal inom lantbruket och potentialen att spara energi utifrån energikartläggningar

Bra teknik i djurproduktionen sätter fokus på åtgärder i djurhållningen

Energihandboken och Alternativ till torkning med fossil energi  handlar om spannmålstorkning.

Fler dokument om energibesparing

Spara indirekt energi

Svenskt jordbruk använder nästan lika mycket energi via importerad mineralgödsel som via diesel. För att koll på hur effektivt gödselmedlen används behöver man göra en gödselbalans till exempel via Jordbruksverkets Cofoten/Stank in Mind. Rådgivare kan hjälpa till att tolka värdena och föreslå åtgärder. 

Energirådgivare:

LRF Konsult:

Ingvar Persson, Umeå, 090-10 80 75
Nils Johan Ingvar Nilsson, Skara, 0511-345854
Per-Ola Frisell (f.d. Håkansson), Ronneby, 0457-443 44

Hushållningssällskapen:

Cecilia Wahlberg Roslund,
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Malå, 0953-140 48
Gunnar Hadders, HS Konsult AB, Uppsala, 018-56 04 12
Bengt Larsson, Hushållningssällskapet Värmland, Säffle, 070-399 72 53
Jonatan Dahlberg, Hushållningssällskapet Värmland,
Karlstad, 070-582 09 22
Hugo Westlin, Hushållningssällskapet Väst,
Vänersborg/Alingsås, 0521-72 55 35
Max Jamiesson, HIR Skåne, Kristianstad, 010-476 22 91
Karin Eliasson, Hushållningssällskapet Jämtland,  070-392 13 13
Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet Skaraborg, Skara, 0511-248 60
Birgit Fag, Hushållningssällskapet Jönköping, Jönköping, 0708—290 545
Sara Bergström-Nilsson, Hushållningssällskapet Halland,
Lilla Böslid, 035-465 09
Fredrik Hallefält, HIR Skåne, Borgeby, 010-476 22 27
Olof Friberg, HIR Skåne, Hörby, 010-476 22 20
Nils Helmersson, HIR Skåne, Kristianstad, 010- 476 22 28

Övriga:

Stefan Halldorf, Stefan Halldorf Konsult, Trekanten, Kalmar, 0735-30 50 07
Peter Lindh, LNP Konsult, Kalmar län, Ljungbyholm, 070-2520633
Helena Lans Strömblad, Växa Sverige, Falkenberg, 010-471 03 19
Lars Granbacka, Vallentuna, 08-511 743 08
Per-Anders Algerbo, JTI/RISE, Lund, 010-516 6911
Christian Örup, Lovang Lantbrukskonsult AB, Vikingstad, 070-825 11 61
Björn Nylander, Mule Konsult, Falun, 070 – 797 77 60
Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån, Valdemarsvik, 0123-301 40 (även växthus)
Denise Fahlander, Grön önskan, Gävle, 070-64 61042
Torbjörn Andersson, LG Husdjurstjänst, Linghem, 013-31 75 60
Erika Vestgöte Dreber, Vestgöte Dreber Konsult,
Österbymo, 0767 – 633 850
Martin Dreber, Vestgöte Dreber Konsult, Österbymo, 0708 – 290 981
Jonas Möller Nielsen, Cascada AB, Rolfstorp, 0709 – 686 393 (växthus)
Lars-Erik Jansson, Energi- och Affärsutveckling Biogas, 070-2475079

Kontaktpersoner på LRF

Jan Eksvärd, jan.eksvard@lrf.se

Niklas Bergman, niklas.bergman@lrf.se